Velkommen til

Dit stille rum

Susanne Glending terapi

Jeg tilbyder kropsorienteret psykoterapi og kranio-sakral-terapi. Herunder: BIODYNAMICS, tilknytningsterapi, chok-traumaterapi, tensegrity og bindevævsmassage.

Velkommen til Susanne Glending terapi

Jeg tilbyder kropsorienteret psykoterapi og kranio-sakral-terapi. Herunder: BIODYNAMICS, tilknytningsterapi, chok-traumaterapi, tensegrity og bindevævsmassage.

Energetisk psykoterapi

Energetisk psykoterapi

• Har du en følelse af, at du ofte føler dig stresset og i konstant alarmberedskab? At dit selvværd eller din selvtillid er lav? At du føler dig sårbar, trist, angst, forkert og/eller magtesløs? Eller følelsesløs og uden kontakt med dig selv, din krop og omverdenen?

• Er du i sorg efter et chok som f.eks. en ulykke, en skilsmisse, en fyring eller en nærtståendes dødsfald? Har du en efterfødselsreaktion? En spiseforstyrrelse eller en stressreaktion?

• Eller er du særligt sensitiv og har et ønske om at forstå dig selv og gøre dette karaktertræk til en gave i livet?

Måske kropsorienteret psykoterapi kan hjælpe dig?
Ofte ligger der gamle traumer og erfaringer bag ovennævnte problematikker. Den overordnede faktor i samspillet mellem krop og psyke er nervesystemet og bindevævet, da det er her hukommelsen om dine følelser, samt de chok, traumer og svigt, du har været udsat for, lagres. Følelsen af at høre til, at blive rummet og elsket er absolut afgørende for det lille barns og senere den voksnes fysiske og psykiske balance og helbred.

Hvis du har manglet omsorg samt kærlig og respektfuld kontakt med dig som baby og lille barn, kan det påvirke dine relationer som voksen og din evne til at være til stede i nuet. Dit helbred, din vejrtrækning, dit fordøjelsessystem, dit energi niveau, din evne til at tackle stressede situationer, ulykker og uheld og til selvberoligelse og god søvn bliver påvirket.

Du er måske havnet i et mønster af uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier i dine relationer - de nære såvel som de professionelle - hvor du igen og igen ramler ind i de samme konflikter, problematikker og reaktionsmønstre.

Hvordan foregår terapien?
Kropsorienteret psykoterapi handler om at skabe nye spor og erfaringer i kroppen såvel som i hjernen, således at der sker dybtgående forandringer i dig, dine relationer og din energi. Terapien går derfor ud på blidt at kontakte smertelagene i dit nervesystem for at berolige og afbalancere disse - og på sammen at skabe nye erfaringer og spor i dit nervesystem og i din hjernes biokemi, således at du kan få en ny oplevelse af omsorg for dig selv og din krop. Dette sker gennem kropsorienteret samtaleterapi. I processen arbejder vi med værktøjer og terapeutiske øvelser til selvberoligelse og selvafbalancering. Kranio-sakralterapi er en meget virksom måde at kontakte og afspænde fysiske lag af smerte, chok og traumer i din krop. At lære at meditere vil også være særdeles gavnligt for helbredelsen. Ligeledes kan vi tale om sund levevis, f.eks. ernæring og kosttilskud, da dette kan understøtte din proces.

Jo oftere du oplever et roligt nervesystem, jo lettere vil dit nervesystem falde til ro, når du oplever noget der alarmeret dit nervesystem.

En voksen session varer 70 minutter, en børne/unge session varer 40-60 min. Se mere herom under priser.

Energetisk psykoterapi er ideel ved:
• akutte kriser, chok og traumer
• sorg
• angst og depression
• manglende eller lavt selvværd
• eksistentielle kriser
• efterfødselsreaktioner
• spiseforstyrrelser
• særlig sensitivitet
• stress reaktioner og stresshåndtering
• og hvis du blot ønsker eller er nysgerrig på personlig udvikling

Sammen bearbejder og heler vi de gamle mønstre og sår, så du får frigivet energi, til at være med det der er i nuet i din krop og til at leve ud fra dit fulde potentiale. Også selvom dette nogle gange betyder, at livet er svært og smertefuldt. Det vigtige er at være levende, i bevægelse og fleksibel i krop og sind, således at du kan mærke både smerte, glæde og passion og har overskud til at tage dig af livet, som det er lige nu.

Det er ikke alle traumer der kan helbredes fuldstændig – men din evne til at håndtere dem og dit nervesystems evne til frit at bevæge sig mellem forskellige tilstande vil altid kunne bedres. Du vil få mere overskud, en større glæde, større smertetolerance og en dybere indsigt. Således at du, i takt med at kropsbevidstheden genvindes, får frigivet energi til at være til stede i kroppen med det der er lige nu og her (om det er smerte, sorg, vrede eller glæde) - og således at du kan leve ud fra dit fulde potentiale.

Parterapi
Jeg tilbyder også parterapi, såvel i krisesituationer som for at udvikle og inspirere parforholdet. Her er det primære fokus samtaleterapi. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at supplere med individuel terapi til den ene eller begge parter. En parterapi session varer 100 minutter. Se pris her.

Grupper
Jeg tilbyder fra tid til anden også forskellige terapeutiske grupper, der kan foregå på rigtig mange måder. Fra et enkelt arrangement på en dag eller en aften, til faste gruppeforløb over mange år. Fokus kan f.eks. være meditation, stresshåndtering, mødre- og efterfødselsproblematikker og kunsten at være til stede i nuet. Når flere mennesker er samlet og deler hinandens processer sker der noget helt særligt, og der opstår en energi og nogle muligheder for transformation og udvikling, der ellers kan være langt længere tid om at indfinde sig. Se også under kurser.

Som energetisk psykoterapeut arbejder jeg ud fra et humanistisk og eksistentialistisk menneskesyn
Jeg tager udgangspunkt i det enkelte menneske, og tror på at:
• mennesket skaber sin egen tilværelse og identitet,
• mennesket har iboende ressourcer (også til selv at skabe forandring),
• relationer er fundamentet for al vækst.

Energetisk psykoterapi er psykodynamisk
• Jeg anskuer alle symptomer og handlinger som meningsfulde og forståelige, også selvom det nogle gange kan være svært umiddelbart at forstå meningen.

Energetisk psykoterapi er holistisk og definerer krop, sind og energi som et integreret hele
Jeg tror på at krop, sind og energi følges ad og hele tiden afstemmer sig efter og påvirker hinanden - med nervesystemet som bindeled og kommunikator - hvorfor jeg har fokus på at:
• skabe erkendelser og forståelser i sindet,
• forløse restriktioner og spændinger i kroppen,
• skabe nye spor og erfaringer i din krop og dit sind,
• berolige nervesystemet, når det er i alarmtilstand.

Energetisk psykoterapi tager udgangspunkt i ”lige nu og her”
• Jeg tager oftest udgangspunkt i hvad der sker i dig og mellem dig og mig lige nu og her.