Velkommen til

Dit stille rum

Susanne Glending terapi

Jeg tilbyder kropsorienteret psykoterapi og kranio-sakral-terapi. Herunder: BIODYNAMICS, tilknytningsterapi, chok-traumaterapi, tensegrity og bindevævsmassage.

Velkommen til Susanne Glending terapi

Jeg tilbyder kropsorienteret psykoterapi og kranio-sakral-terapi. Herunder: BIODYNAMICS, tilknytningsterapi, chok-traumaterapi, tensegrity og bindevævsmassage.

Særlig sensitivitet

Føler du dig tit overstimuleret af aktiviteter, stress, støj, smerte og andre menneskers stemninger? Så er du måske særligt sensitiv (Highly Sensitive Person – HSP)

• Lægger du mærke til mange detaljer og nyder fine og sarte dufte, smage og lyde? Kan du blive dybt bevæget af musik, kunst og film?

• Føler du dig tit overstimuleret af aktiviteter, stress, støj, smerte og andre menneskers stemninger? Og har du ofte brug for ro og tid for dig selv for at trives?

• Føler du dig tit overstimuleret af aktiviteter, stress, støj, smerte og andre menneskers stemninger? Og har du ofte brug for ro og tid for dig selv for at trives?

Så er du måske særligt sensitiv (Highly Sensitive Person – HSP)
Svarer du bekræftede på flere af spørgsmålene ovenfor har du formentlig et særligt fintmærkende nervesystem der opfanger flere detaljer og bearbejder stimuli på et dybere niveau. Når du lægger mærke til flere detaljer og nuancer, bliver du også hurtigere overstimuleret. Ikke fordi du tåler mindre – snarere tværtimod. Men fordi du observerer så meget mere og bearbejder det på et mere detaljeret niveau. Alle besidder sensitivitet, men for nogle af os er det mere udtalt og fylder mere. Og du ikke den eneste der har det sådan, selvom det indimellem kan føles sådan. Ifølge de nyeste undersøgelser er 1 ud af 5 – dvs. 20% - af os født særligt sensitive. Ligeligt fordelt mellem kønnene.

For rigtig mange af mine klienter er denne viden en åbenbaring. Det særligt sensitive træk er noget mange har skjult, undertrykt og skammet sig over. Blandt andet fordi de har oplevet at blive mødt med, at det er forkert og noget de skal ændre på eller komme sig over. Men det hverken kan eller skal man. Særlig sensitivitet er ikke en diagnose eller en sygdom, men et karaktertræk. Og det er faktisk en gave, hvis du er født særligt sensitiv.

En gave som giver dig et rigt indre liv, stor dybde, empati og indlevelsesevne, eftertænksomhed og intuition samt gør dig til et kreativt, intuitivt og fantasifuldt menneske. Og som giver dig muligheden for mange dybe og positive relationer til andre mennesker.

Selvom det ligeledes kan give dig udfordringer i forbindelse med stress, tidspres, udfordrende socialt samvær, overstimulation, støj, lys og stærke dufte - er det stadig en gave. Det væsentlige er, hvordan du forholder dig til din sensitivitet, og hvad du gør med den. Og det er her terapi kan være hjælpsomt. Hvis du f.eks. har svært ved at se det positive i, at du er født med dette karaktertræk, eller du oplever stor frustration over de udfordringer det som nævnt også giver. Eller du ønsker at kunne reagere mindre kraftigt på andres kommentarer, blikke, tonefald mv. og leve lidt mere ubekymret. Har du gamle chok eller traumer med dig, kan det give mening at arbejde med disse, for at øge fleksibiliteten i nervesystemet, så du lettere kan finde ro, efter en travl eller urolig periode eller oplevelse.

Hvis det er relevant for din situation kan den særlige sensitivitet blive et opmærksomhedspunkt i terapien, og jeg vil supplere med de mange kropsterapeutiske øvelser og teknikker, som min erfaring viser, er hjælpsomme, herunder evt.  også kraniosakral-terapi. Og pludselig oplever du ikke længere den særlige sensitivitet som en hæmsko, men kan værdsætte den som den gave den er.

Det er den amerikanske psykolog Elaine N. Aron der dels har udviklet begrebet ”Highly Sensive Person” (HSP) – på dansk: særligt sensitivt menneske – dels har forsket i det. Og som har skrevet nogle glimrende og øjenåbnende bøger om emnet. Se mere under punktet Links og inspiration.