Velkommen til

Dit stille rum

Susanne Glending terapi

Jeg tilbyder kropsorienteret psykoterapi og kranio-sakral-terapi. Herunder: BIODYNAMICS, tilknytningsterapi, chok-traumaterapi, tensegrity og bindevævsmassage.

Velkommen til Susanne Glending terapi

Jeg tilbyder kropsorienteret psykoterapi og kranio-sakral-terapi. Herunder: BIODYNAMICS, tilknytningsterapi, chok-traumaterapi, tensegrity og bindevævsmassage.

Unge 15-20 år

Er du mellem 15 og 20 år og har du brug for støtte til at finde din identitet i forhold til venner, kærester, uddannelse og familie?

• Er du mellem 15 og 20 år - og søger du efter dit ståsted i verden? Er du i krise?

• Har du brug for støtte til at finde din identitet i forhold til venner, kærester, uddannelse og familie?

Unge i krise
Jeg arbejder også med unge. De problemstillinger, som unge mennesker typisk kommer med, er lavt selvværd, dårlig trivsel, en følelse af altid at være ked af det, af at være socialt isoleret, forkert og/eller tom indeni. Nogle unge har stress, på samme måde som det ses hos voksne. Andre har spiseforstyrrelser, angst, selvhad og kan udøve destruktiv adfærd. Nogle oplever et særligt sensitivt nervesystem, og har svært ved at finde balancen mellem at næring og tæring ift. hvile og aktiviteter.

Når du er ung, er du under udvikling på næsten alle områder af dit liv. Som oftest opleves dette som en spændende tid, hvor mange nye døre åbner sig. Men for nogle unge kan det også være en skræmmende tid, hvor det opleves kaotisk og forvirrende, når andre døre lukker sig for altid. Du er i en proces, hvor du skal vælge til og fra, og hvor dine valg kan få betydning mange år fremover. For at kunne vælge imellem de mange forskellige muligheder, der ofte er til stede i dag, er det vigtigt at du kan mærke dig selv, og hvad der er rigtigt for dig.

Et ungt menneske i krise har brug for en tillidsfuld og tryg kontakt til en stabil voksen for at kunne få adgang til de mange ressourcer og den store kreativitet, der findes i den unge selv.

Unge i terapi
Et terapeutisk forløb kan være både hjælpsomt og nødvendigt. Jeg tilbyder kortere og længere terapeutiske forløb med fokus på tilknytnings- og kropsorienteret samtaleterapi, terapeutiske øvelser, samt meditation og hensigtsmæssig ernæring. Det kan ligeledes være hensigtsmæssigt at supplere med kranio-sakralterapi og evt. organ- eller bindevævsmassage for at berolige nervesystemet, åbne op for kontakt indadtil og løsne dybe lag af blokeringer og hæmninger

Det er essentielt at arbejde med kroppen og dens følelser og fornemmelser som en kreativ ressource - en ressource vi alle besidder og som bor i kroppen. En ressource som vil få kraft og blomstre i takt med at vi åbner os for den og tror på den, således at livet kan leves (og opleves) med passion, tillid og glæde.

Loyalitet og tavshedspligt
Afhængig af klientens alder og forældrenes ønsker kan første samtale være en fælles samtale med både den unge og en eller begge forældre, hvor vi bliver enige om retningen for det terapeutiske forløb. Undervejs i forløbet kan der ligeledes holdes fælles samtaler, med opsamling og evaluering af forløbet, hvis dette er hensigtsmæssigt. Min loyalitet ligger hos den unge, og jeg har tavshedspligt ift. det konkrete indhold af terapien, også overfor forældrene. Men da unge under 18 år stadig er under forældremyndighed, har forældrene ret til indsigt i hvad vi overordnet set arbejder med af temaer. Hvad der refereres fra terapien og hvordan dette præsenteres sker efter aftale med den unge.